نمایش یک نتیجه

تشک اسکادا (SKADA) برند BELL

  • دارای فنر میکروبونل (قابلیت تحمل فشار بالا) عایق حرارتی ورطوبتی ترموفلت
  • 1 سانتی متر نمد ترموفلت برای تقسیم فشار
  • 2سانتی متر اسفنج euro lux با دانسیته  خاص
  • پارچه گرد بافت تمام پنبه 3 لایه ای