نمایش 9 24 36

اجاق گاز مبله بلانتون مدل BDE-GS2501

18,360,000 تومان18,720,000 تومان
 • فن کانوکشن
 • دارای اون گازی و گریل برقی
 • شعله زمان دار
 • شیشه فر ریلی و ۳ جداره

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS3502ST

 • ولوم نسوز گاز رومیزی
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6201GB

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک
 • دارای برچسب مصرف انرژی

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6401GB

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک
 • دارای برچسب مصرف انرژی

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6502GB

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6503GB

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6504GB

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک

اجاق صفحه ای بلانتون مدل GS6505ST

 • ولوم نشکن و عایق حرارت از جنس زاماک
 • سیستم ایمنی ترموکوپل (برای تست ترموکوپل گاز صفحه‌ای خود می‌توانید شعله را روشن کرده و آن را با دست یا یک بادبزن خاموش کنید.)
 • مجهز به شبکه چدنی لعاب دار
 • مجهز به فندک اتوماتیک