آون توستر بلانتون مدل OT5301

3,125,000 تومان
  • دارای 18 ماه گارانتی
  • حداکثر درجه آورن 250 درجه سانتی گراد
  • 6 برنامه تنظیم عملکرد
  • دارای جوجه گردان، نمایشگر، تنظیم حرارت آون

آون توستر بلانتون مدل OT5302

3,062,500 تومان
  • دارای 18 ماه گارانتی
  • حداکثر درجه آورن 250 درجه سانتی گراد
  • 6 برنامه تنظیم عملکرد
  • دارای جوجه گردان، نمایشگر، تنظیم حرارت آون