تشک اسکادا (SKADA) برند BELL

 • دارای فنر میکروبونل (قابلیت تحمل فشار بالا) عایق حرارتی ورطوبتی ترموفلت
 • 1 سانتی متر نمد ترموفلت برای تقسیم فشار
 • 2سانتی متر اسفنج euro lux با دانسیته  خاص
 • پارچه گرد بافت تمام پنبه 3 لایه ای

تشک بل bell مدل بولوت (BULUT)

 • دارای فنر میکروبونل آب دیده با کربن بالا(فنر ترک)عایق حرارتی نمدترموفلت
 • دارای اسفنج فشرده ریباند با دانسیته خاص و مناسب برای ارگونومی
 • دارای اسفنج euro lux با دانسیته بالا
 • اسفنج ۳۰ کیلویی
 • پارچه گرد بافت تمام پنبه
 • جنس الیاف ترموبامد

تشک بل bell مدل ریوا (RIVA)

 • دارای فنر میکروبونل آب دیده با کربن بالا (فنر ترک) عایق حرارتی نمدترموفلت
 • دارای اسفنج فشرده ریباند با دانسیته خاص و مناسب برای ارگونومی
 • دارای اسفنج euro lux با دانسیته بالا برای پد تشک
 • جنس پارچه گرد بافت تمام پنبه ۳لایه ای
 • جنس الیاف ترموبامد